Welkom op de website van DEMOCRATEN BRECHT

Politieke partij voor brecht

Denktank voor Vlaanderen

Democraten Brecht wil in de eerste plaats een positief alternatief zijn voor de kiezers die ontgoocheld zijn in de huidige politiek.

Democraten Brecht is mede opgericht als reactie op en verzet tegen het “cordon sanitaire” dat door de traditionele partijen werd ingesteld tegen Vlaams Belang en PVDA. 

Het “cordon sanitaire” is ons inziens ondemocratisch en contraproductief. Het ondermijnt de basisprincipes van onze democratie.  

Democraten Brecht verzet zich hiertegen en zal Vlaams Belang en PVDA aanzien als alle andere politieke partijen, namelijk partijen waarmee bestuursakkoorden kunnen afgesloten worden. Bij de keuze van coalitiepartners gaan wij ons baseren op inhoud en niet op automatische en afgesproken uitsluiting van andere partijen.

Democraten Brecht is een lokale partij in Brecht maar richt zich tot heel Vlaanderen en zal Vlamingen die geïnteresseerd zijn in politiek, inzitten met de democratie en niet akkoord gaan met het “cordon sanitaire” aanmoedigen ook in hun gemeente een afdeling van “democraten @ uw gemeente” op te richten. 

Als lid zal u dat kunnen volgen bij de acties die wij ondernemen en steunt u ons.