Welkom op de website van DEMOCRATEN BRECHT

Politieke partij voor brecht

Denktank voor Vlaanderen

Democraten Brecht wil in de eerste plaats een POSITIEF ALTERNATIEF zijn voor de kiezers die ontgoocheld zijn in de huidige politiek. Onze leuze is “HOE POLITIEK ANDERS KAN”.

Zoals onze naam aangeeft staat Democraten Brecht in de eerste plaats voor meer democratie. De stem van de kiezer moet terug meer meetellen. Ons politiek systeem wordt overspoeld door particratie, voorakkoorden, fusielijsten en het cordon sanitair.

Ons inziens zijn dat tactische spelletjes om aan de macht te komen of aan de macht te blijven. Al deze zaken ondermijnen de basisprincipes van de democratie en resulteren in wantrouwen in de politiek.

Is uw stem hierdoor nog wel van belang als er nog voor de verkiezingen plaatsvinden onderling akkoorden worden afgesloten en als partijen systematisch worden uitgesloten?

Wat te denken van nationale partijen die zelfs de moed niet meer hebben om in hun gemeente onder eigen naam deel te nemen aan de verkiezingen?

Democraten Brecht is een nieuwe partij maar behoudt zijn eigenheid. Wij kiezen voor normen en waarden, niet voor de macht.

Democraten Brecht wil respect voor elke kiezer, heeft zijn eigen visie en zal deze verdedigen maar is ook bereid naar andere initiatieven en ideeën te luisteren van wie deze ook komen.

Bij de keuze van een coalitiepartner zal Democraten Brecht zich richten op inhoud en op overeenstemmende punten in partijprogramma’s. Wij doen niet mee aan het cordon sanitaire en sluiten geen enkele andere partij op voorhand uit.

Bent u ook voorstander van meer democratie ? Bent u ook ontgoocheld in het huidig politiek klimaat? Dan kan u onze partij steunen door lid te worden. Als lid zal u ons kunnen volgen bij de acties die wij ondernemen en steunt u ons.

Brechtenaars kunnen zich op deze website inschrijven op onze “nieuwsbrief Brecht”. Zo kunnen ze ons beter leren kennen en de Brechtse politiek van nabijer volgen.

Brechtenaars die meer actief willen worden in onze partij verwelkomen wij graag. Laat iets van u horen!

U kan ons contacteren via het formulier op de website of via democratenbrecht@gmail.com