Programma brecht

Wij hebben de ambitie om in 2024 in Brecht deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zullen geen enkele partij uitsluiten als mogelijke coalitiepartner en zijn bereid om met alle partijen een gesprek te hebben over bestuursdeelname.

Als democraten zullen wij in geen geval een “voorakkoord” tekenen. Ondertekende “voorakkoorden” zijn een ondermijning van de democratie. Vanzelfsprekend zullen wij ook voor de verkiezingen met iedereen die met ons wil praten over mogelijke coalitievorming wel een gesprek aangaan. Voorakkoorden ondertekenen wij echter niet.

Aan fusielijsten nemen wij ook niet deel.

INSCHRIJVEN OP DE NIEUWSBRIEF BRECHT

Ons volledig verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zal opgesteld worden door onze leden en bestuursleden.

Onder andere volgende punten zullen er deel van uitmaken:

Dit zijn slechts enkele aandachtspunten. Wij gaan ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 deze lijst verder uitwerken en aanvullen met nieuwe ideeën in samenspraak met onze leden en bestuursleden. Elk idee is hierbij welkom.  

Via onze GRATIS NIEUWSBRIEF BRECHT ontvangt u informatie over de Brechtse politiek en wat wij ondernemen in Brecht

Ons volledig verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zal opgesteld worden door onze leden en bestuursleden.

Onder andere volgende punten zullen er deel van uitmaken:

 • Het huidig gemeentebestuur doet veel dure investeringen. Dit verhoogt de schuldenlast van de gemeente aanzienlijk. Er zal in de toekomst een rem moeten komen op investeringen die te zwaar wegen op de gemeentefinanciën.
 • Er mogen in geen geval belastingverhogingen komen. De tering moet naar de nering gezet worden. De belastingen mogen niet stijgen.
 • Parkeren op de parking van station Noorderkempen moet terug gratis worden. Dagelijks stellen we vast dat deze parking voor slechts 1/3 wordt gebruikt. Vroeger was de parking te klein. Er is een gevoelige daling van het gebruik van de trein vanuit station Noorderkempen. Dit zorgt voor extra auto’s en files op de E19. De bevoegde minister antwoordde op 31 met 2021 op een parlementaire vraag dat dit betalend parkeren niet leidt tot een afname van het treingebruik. De minister is blijkbaar totaal niet op de hoogte van de situatie. Parkeren op de parking van het station moet terug gratis worden.
 • Wij hebben respect voor de lokale economie steunen daarbij acties zoals “Koop -Lokaal” en “Winkelhier”. De plaatselijke handelaars en bedrijven verdienen de nodige aandacht om te overleven in moeilijke omstandigheden.
 • Eveneens hebben we het nodige respect voor onze landbouwers. Deze hardwerkende mensen hebben het momenteel zeer moeilijk door het stikstofakkoord van de Vlaamse Regering. Uit de recente gebeurtenissen is gebleken hoe belangrijk het in de toekomst zal zijn om in ons land een sterke landbouw te blijven hebben.
 • Er moet voor gezorgd worden dat onze gemeente- en OCMW personeelsleden zich goed voelen in hun job en er mee voor kunnen zorgen dat er een uitstekende dienstverlening is naar onze burgers.
 • Onze verenigingen, culturele verenigingen en sportclubs moeten alle steun krijgen. Zo zorgen voor verbondenheid tussen de inwoners van de gemeente.
 • Elke Brechtenaar moet zich veilig voelen in zijn eigen gemeente zowel overdag als ’s nachts. Hierbij is het belangrijk dat bijvoorbeeld de straatverlichting ook na 23 u blijft branden. Na 23 u zijn er veel straten in onze gemeente helemaal donker. Dit is absoluut geen veilige situatie en werkt criminaliteit in de hand.
 • Om de criminaliteit in onze gemeente zo laag mogelijk te houden is het belang van de BIN’s, de zogenaamde Buurt Informatie Netwerken, niet te onderschatten. Het is dan ook belangrijk dat deze netwerken in de toekomst onze gemeente volledig bestrijken en ook in verbinding staan met de netwerken van de buurgemeenten.
 • Om onze gemeente verkeersveiliger te maken voor de zwakke weggebruiker is het belangrijk dat de huidige infrastructuur wordt aangepakt. Het conflictvrij maken van de kruispunten is hierbij een prioriteit. Ook dienen waar nodig voetpaden en fietspaden vernieuwd te worden. Op drukke wegen dienen er veilige oversteekplaatsen en zebrabaden aangelegd te worden.
 • Daar de Vlaamse regering heeft beslist dat er vanaf 2027 in de toekomst enkel nog elektrische wagens mogen worden verkocht (wat wij echter een slechte maatregel vinden), is het belangrijk dat er de nodige laadpalen worden voorzien voor onze inwoners. Niet iedereen is in de mogelijkheid om een laadpaal te plaatsen aan zijn woning. We denken hierbij in het bijzonder aan de diegenen die wonen in de vele appartementen in onze gemeente.

Dit zijn slechts enkele aandachtspunten. Wij gaan ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 deze lijst verder uitwerken en aanvullen met nieuwe ideeën in samenspraak met onze leden en bestuursleden. Elk idee is hierbij welkom.  

Via onze gratis nieuwsbrief Brecht ontvangt u informatie over de Brechtse politiek en wat wij ondernemen in Brecht

INSCHRIJVEN OP DE NIEUWSBRIEF BRECHT