Privacy & cookie policy

Deel 1: Privacy policy

PRIVACYBELEID van Democraten Brecht

In deze privacyverklaring verklaren wij als beheerders van www.democratenbrecht.vlaanderen dat we de bescherming tijdens de verwerking van uw persoonlijke data ernstig nemen. 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die www.democratenbrecht.vlaanderen (hierna: ‘de vereniging’) verwerkt van haar leden, niet-leden, sympathisanten, schenkers of andere contacten.

Als u lid wordt van de vereniging, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij verwerken enkel data die absoluut noodzakelijk is voor een goede werking van onze activiteiten en doen het nodige om deze gegevens ook veilig en verantwoordelijk te bewaren, dat we voldoende maatregelen nemen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang . De content van emails en inhoud van formulieren wordt gecentraliseerd en er wordt steeds dus een veilige procedure gevolgd om gegevens te ontvangen en te verwerken

Deze website beschikt over een geldig SSL-certificaat waardoor de data wordt beveiligd en de website door google wordt geklasseerd als een veilige verbinding. 

Deze website wordt regelmatig onderhouden door de eindverantwoordelijken aanggesteld door de Democraten Brecht om databreuken en andere aanverwante problemen te vermijden.

 1. De Vereniging democraten Brecht
 

Contact via: info@democratenbrecht.vlaanderen

Eindverantwoordelijkheid over de verwerking van persoonsgegevens

Filip Vangilbergen

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via filip@democratenbrecht.vlaanderen.

 1. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?
 

2.1.  In het kader van uw contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):

 1. Uw volledige naam
 2. Uw geslacht – optioneel
 3. Adresgegevens – optioneel
 4. Telefoonnummer – optioneel
 5. E-mailadres
 6. Geboortedatum – optioneel
 7. Gegevens over uw surfgedrag,
 8. Internetbrowser en type apparaat,
 9. Eventuele foto’s genomen tijdens activiteiten
 10. Eventuele bijkomende gegevens die door de gebruiker zelf actief worden overgedragen via de website, via email of via mondelinge overdracht.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij mogelijk onbedoeld kunnen verwerken:

Minderjarigen: Het doelpubliek van onze website en aanverwante activiteiten zijn geen jongeren onder 18 jaar maar we richten ons op volwassenen. Wij hebben dus niet de intentie om gegevens van minderjarigen te verzamelen (tenzij met toestemming van hun ouders of voogd), maar omdat wij de leeftijd van een bezoeker niet kunnen controleren, raden wij ouders aan om toezicht te houden op het surfgedrag van hun kinderen. Persoonsgegevens kunnen altijd verwijderd worden, dus als u vermoedt dat wij zonder toestemming gegevens van een minderjarige hebben verwerkt of verzameld, kan u ons mailen op : info@democratenbrecht.vlaanderen

2.2.  De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen; voor het bezorgen van uitnodigingen en informatie over georganiseerde activiteiten; voor het bezorgen van uitnodigingen tot deelname aan en informatie over eventuele activiteiten
 2. foto’s gemaakt tijdens activiteiten kunnen gebruikt worden voor communicatie op de Facebookpagina
  en de website;
 

2.3. De vereniging kan de persoonsgegevens onherkenbaar maken voor evaluaties om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. Via deze manier van verwerken is het niet mogelijk om te achterhalen van wie deze persoonsgegevens exact zijn.

Nieuwsbrieven: Opt-out volgens de GDPR-wetgeving

Indien u zich heeft ingeschreven voor een of meerdere nieuwsbrieven gebruikt de vereniging uw naam en e-mailadres om u op regelmatige basis een e-mail met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig kunnen zijn toe te sturen. Indien u heeft bij de registratie van uw lidmaatschap heeft gekozen om deze emails niet te ontvangen dan zal u deze ook niet in uw inbox krijgen. Afmelding voor deze verschillende nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar info@democratenbrecht.vlaanderen of door te klikken op UITSCHRIJVEN of UNSUBSCRIBE in de nieuwsbrief zelf.

 1. Bewaartermijnen
 

De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en nadien slechts tot wanneer dit nuttig is voor het bestuur of naargelang de wettelijke opgelegde termijnen. Na afloop van de hiervoor genoemde termijnen zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij verplicht worden om volgens de wet bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven en zullen de overbodige gegevens verwijderd worden uit de archieven.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 

4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. De vereniging heeft met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacy beleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een volledige lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Diensten van derden via: 

Simpro VOF (webdesign en online tools) – met verwerkersovereenkomst

Onze kredietinstelling voor de verwerking van de lidmaatschappen

 1. Inzagerecht, verwijdering, klachten en bijkomende vragen en/of opmerkingen
 

5.1. Via het email adres info@democratenbrecht.vlaanderen kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te volledig te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt voor een bepaalde reden, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met info@democratenbrecht.vlaanderen. De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via info@democratenbrecht.vlaanderen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of via de toezichtshoudende autoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen of door een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Om te verifiëren of een verzoek wel degelijk door de juiste persoon wordt ingediend kunnen we u extra vragen stellen aangaande uw gegevens of kunnen we u vragen om een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen in uw aanvraag. Opgelet: Indien deze laatste vraag wordt gesteld dient u om uw privacy te garanderen de volgende gegevens zwart te maken: pasfoto, MRZ, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer).

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht info@democratenbrecht.vlaanderen

 

 1. Wijzigingen van deze privacy policy
 

Dit privacy beleid van de website www.democratenbrecht.vlaanderen kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden niet via email bekend gemaakt. Wij raden u aan om op regelmatige basis ons privacy beleid te bekijken op onze website www.democratenbrecht.vlaanderen/privacy-en-cookiepolicy en ons desnoods te contacteren bij eventuele vragen en- of opmerkingen.

 

 

Deel 2: Cookie policy

Met als doel om onze website feilloos te kunnen laten functioneren en te beren staan er essentiele en functionele cookies op onze site. 

Een cookie is een klein (tekst)bestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, laptop, tablet, of smartphone.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit, om ervoor te zorgen dat de website vlot en naar behoren werkt en dat oa. jouw voorkeursinstellingen behouden blijven.

De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en hebben we je ook toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kan je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Verder kan je ook alle informatie die eerder opgeslagen is via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website worden kunnen ook cookies geplaatst worden door derden zoals sociale media-bedrijven.

De bewaartermijn van cookies is gemiddeld 2 jaar.

De cookies die actief zijn op de site kunnen geraadpleegd worden via de cookie banner en beheerd worden via onderstaande knoppen.