Vlaanderen

Onze eerste focus ligt, zoals onze naam het zegt, op democratie. Democraten Brecht zal daarom acties ondernemen om tot meer democratie te komen:

Is er niet veel te veel participatie in Vlaanderen in plaats van democratie? Dient de Europese, federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke kieswetgeving niet aangepast te worden om de burger, i.p.v. de partijen, een stem te geven? Dient de geldverslindende Senaat niet afgeschaft te worden? Hoe democratisch is een kiesdrempel van 5%? Als de twee grootste Vlaamse partijen niet mogen deelnemen aan de federale regering, hebben verkiezingen dan nog wel zin? Zijn alle politieke mandaten die nu bestaan wel nodig? Zijn er geen politieke mandaten die overbetaald worden?

Wij zullen ook opkomen voor rechtvaardige fiscaliteit en meer koopkracht.

Is het niet logisch dat er een prijsplafond komt voor gas en elektriciteit om de koopkracht van de burger te vrijwaren?

Hoe is het mogelijk dat het hele systeem van de erfbelastingen en schenkingsrechten er voor zorgt dat miljonairs en miljardairs deze belasting kunnen omzeilen en de factuur betaald wordt door de middenklasse en de erfgenamen van mensen die geen kinderen hebben?

Met een rechtvaardigere fiscaliteit kan er meer koopkracht komen voor iedereen

Alle Vlamingen kunnen lid of steunend lid worden van Democraten Brecht.

Als lid steunt u onze werking en wordt u via onze nieuwsbrief Vlaanderen op de hoogte gehouden van alles wat wij ondernemen om tot meer democratie in Vlaanderen te komen en wat wij ondernemen wat onze andere thema’s betreft.

Wij gaan ook de overheidsfinanciën volgen. Is het nog te verantwoorden dat de federale en Vlaamse regering zo diep in het rood gaan en de torenhoge overheidsschuld nog met miljarden per jaar blijft stijgen?

Ook de staatsstructuur zullen wij kritisch evalueren. Is het nuttig dat een klein land als het onze een hele rij ministers van volksgezondheid en leefmilieu heeft? Of zou het toch beter zijn dat Vlaanderen onafhankelijk wordt?

Ook zullen wij kritisch kijken naar mogelijke misbruiken in onze sociale zekerheid, zodat deze centen toekomen bij de mensen die echt ondersteuning nodig hebben.

Democraten Brecht zal ook het milieubeleid kritisch volgen.

Pas onder druk van de oorlogsomstandigheden werd beslist om twee kerncentrales open te houden. Maar ondanks het feit dat kerncentrales geen CO2 uitstoten sluiten de andere centrales wel en worden ze vervangen door gascentrales die de verbranding doen van gas waarbij er wel CO2 uitstoot is.

Vanaf 2029 mogen alleen nog elektrische auto’s verkocht worden. Wij stellen ons daar vragen bij: Hoe gaan mensen die in de stad wonen en geen garage hebben hun auto opladen? Wat als er in de gemeenschappelijke garages van appartementsblokken geen laadpalen mogen geplaatst worden wegens het brandgevaar? De Vlaamse regering houdt blijkbaar alleen rekening met mensen die in mooie villa’s wonen en ’s nachts hun auto kunnen opladen in hun garage.

En wat te denken van de LEZ zones waarbij mensen die onvoldoende budget hebben om een recente wagen te hebben niet meer in Antwerpen, Brussel en Gent kunnen rijden?

Democraten Brecht zal zich mengen in het milieudebat.

Vlaanderen | Lid of Sympathisant worden

Alle Vlamingen kunnen lid of steunend lid worden van DEMOCRATEN BRECHT.

Als LID steunt u onze werking en wordt u via onze NIEUWSBRIEF VLAANDEREN op de hoogte gehouden van alles wat wij ondernemen om tot meer democratie in Vlaanderen te komen en wat wij ondernemen wat onze andere thema’s betreft.

Het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar.


STEUNEND LID kan u worden door een vrije bijdrage van minstens 20 euro.
Naast de NIEUWSBRIEF VLAANDEREN die u ontvangt als lid bent u welkom op fysieke of digitale LEDENBIJEENKOMSTEN.

Lid of steunend lid

Lid: € 10,00 per jaar
Steunend Lid: min € 20,00 per jaar

Als LID of STEUNEND LID steunt u onze werking en ontvangt u onze NIEUWSBRIEF VLAANDEREN.

Daarin wordt u op de hoogte gehouden van alles wat wij ondernemen om tot meer democratie in Vlaanderen te komen en wat wij ondernemen wat onze andere thema’s betreft.

Als LID of STEUNEND LID bent u ook welkom op onze fysieke of digitale LEDENBIJEENKOMSTEN en kan u zich kandidaat stellen om BESTUURSLID te worden.

Inschrijving

* Het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar en kan gestort worden op rekening BE 55 7310 5315 3244 van Democraten Brecht.

Vermeld bij de overschrijving uw voornaam, naam, e-mailadres en gemeente.  

Indien u ons extra wil steunen kan u steunend lid worden door minstens 20 euro te storten op onze rekening met vermelding van uw voornaam, naam, e-mailadres en gemeente.